Hem

Vi söker en ny medarbetare inom MA/NO 7-9. Hör av dig till rektor Carolina Sundin,
070-2828465  carolina.sundin@friskolanmosaik.se

Friskolan Mosaik vill skapa en skolmiljö som
kännetecknas av trygghet och kreativitet.

Skolan har tre profilområden:
Musik och kreativa uttryckssätt
Tematiskt arbete med verkstäder
Kristen värdegrund

Vi är en F-9-skola med ca 220 elever.
Vi har även fritidshem.

Vi finns på Vasagatan 28.

Skolans ledning består av Carolina Sundin och Johanna Berbres.