För Föräldrar

Påverka som förälder

Som förälder kan du vara med och påverka som klassförälder, via vår vänförening och skolans skolsamråd.

Klassföräldrar

Varje klass utser två klassföräldrar genom lottning. Föräldrarna har sedan detta ansvar under kommande läsår. 

Varje familj har minst ett klassförälderuppdrag/barn på skolan under den tid (10 år) som eleven går på skolan.

Vänförening

Vår vänförening arbetar med att stötta Friskolan Mosaik, dess lärare och elever. Vi vill i samarbete med skolan exempelvis genomföra föreläsningar samt anordna aktiviteter som kan samla in pengar till skolans verksamhet.

Främst vill vi bidra till klassresor men även till leksaker och material till barnens lek och lärande.

Bli medlem & bidra

Det är främst föräldrar till barn på skolan som är medlem. Men självklart kan även vänner, mor- och farföräldrar vara medlem och bidra. För att bli medlem betalas en frivillig avgift, rekommenderat minst 100 kronor per läsår. 

Kontonumret är SEB 5406 1022954,

Swish 1231209964.

Ansvarig:   Johanna Berbres, johanna.berbres@friskolanmosaik.se

Skolsamråd

Skolsamrådet är ett forum för information och delaktighet i skolans pedagogiska och organisatoriska utveckling. Föräldrarna ges där möjlighet att framföra synpunkter.

Till skolsamrådet väljs en representant med ersättare från varje klass. Skolsamrådets representanter kan med fördel sitta många år. Inbjudan till skolsamråd går däremot ut till alla föräldrar vilket innebär att alla som är intresserade kan delta vid mötena. Det anornas samråd minst en gång per termin.