Föräldrar

Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet (Lgr 11 2.4).

Vi vill att våra föräldrar och andra vårdnadshavare ska känna sig delaktiga i skolans utveckling. De ska alltid känna sig välkomna att besöka skolan och känna sig trygga med att de alltid får ha synpunkter och ställa frågor om vår verksamhet. Vi vill i den dialogen värna om inriktningen ”att tala väl” om skolan. Samma inriktning gäller för oss som arbetar på skolan; vi vill tala väl om dem som finns därhemma.

Vår skola har utvecklat flera olika former för föräldrasamverkan; ett klassförälderuppdrag som alla föräldrar har någon gång under sitt barns skoltid, Vänföreningen där många föräldrar är medlemmar, samt Skolsamråd där representanter från varje klass deltar.

Föräldrar är alltid välkomna till skolan och behöver inte säga till i förväg. Föräldrarna inbjuds att äta tillsammans med sitt barn om det är lämpligt.