Klassföräldrar

Varje klass utser två klassföräldrar/år. Uppdraget sträcker sig över ett läsår och klassföräldrarna utses genom lottning. Varje familj har minst ett klassförälderuppdrag/barn på skolan under den tid (10 år) som eleven går på skolan.

Klassförälderuppdraget innebär att…

… man anordnar minst en aktivitet för eleverna och/eller elever+föräldrar under läsåret. Syftet är att stärka gemenskapen i klassen. Det ska gärna vara något billigt och enkelt.

… man bakar till och är med och serverar vid en temafest under året.

… klassföräldrar från klasserna F-5 förbereder och serverar vid skolavslutningen.

… klassföräldrar från klasserna 6-9 förbereder och serverar vid skolans julshow Julmosaik.

Om du vill veta vem som är vald skicka ett mail till info@friskolanmosaik.se