Skolsamråd

Skolsamrådet är ett forum för information och delaktighet i skolans pedagogiska och organisatoriska utveckling. Föräldrarna ges där möjlighet att framföra synpunkter. Till detta väljs en representant med ersättare från varje klass. Inbjudan till skolsamråd går ut till alla föräldrar vilket innebär att alla som är intresserade kan delta vid mötena. Skolsamrådet träffas minst en gång per termin. Skolsamrådets representanter kan med fördel sitta många år.