Fritidshem

Vi har ca 120 barn inskrivna på fritids. Fritidshemmet är uppdelat på tre avdelningar. En avdelning för F-1, en för 2-3 samt Borgen som är för klasserna 4-6. Vi har gemensam öppning och stängning på vårt nedre plan.

Fritids är öppet från 6.30 – 17.30. Under morgonfritids erbjuder vi en lugn miljö med frukost. När vädret tillåter äter vi mellanmål ute.

Varje dag erbjuds aktiviteter, men vi tycker också att den fria leken är viktig. Då är det full fart med legobygge, bilar, rollekar mm. Varje avdelning har en bokad dag i vår lilla gymnastiksal.

F-3 går på utflykt varje torsdag. Då använder vi närmiljön och går ofta till stadsparken eller Vasaparken. Aktiviteterna anpassas efter årstid och väder. Vi går iväg direkt efter skolans slut ca 14:15 och kommer tillbaka ca 16:00. Mellanmål tar vi med oss och äter ute.

På Borgen erbjuds aktiviteter varje dag, men vi tycker också att det är viktigt att ”bara få vara” efter en skoldag. Ca 3-4 gånger/termin gör vi något extra tillsammans. Vad som är på gång står på kalendern utanför Borgen.

Vid lov och studiedagar har vi heltidsomsorg. Fritids har stängt fyra veckor på sommaren (v 27-30) samt en vecka mellan jul och nyår.

Fritidsverksamheten ingår i skolans organisation. Fritidshemmets vision och kunskapssyn överensstämmer med skolans. Johanna Berbres är ansvarig för fritidshemmets administration. Fritidshemmet följer läroplanen och skolverkets allmänna råd.

Här hittar du blanketter för ansökan eller uppsägning av fritidsplats.

Kontakt:
Johanna Berbres 023-70 90 70 eller johanna.berbres@friskolanmosaik.se
Avdelning F-1: 70 90 77
Avdelning 2-3: 70 90 78
Avdelning Borgen: 70 90 73