Kontakt

Övrig Personal

Maria Udell-Ericsson
Maria Odell-Ericsson
Specialpedagog
Maria.udell@friskolanmosaik.se
Monika Lidberg
Skolsköterska

MATPERSONAL

Sabina De Jong
Köksbiträde
Jenny Darén
Kökschef

Elevhälsa

Elevhälsan ska verka förebyggande och hälsofrämjande samt vara ett stöd för barn, elever och personal vid vår skola. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa de bästa förutsättningar för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa.

Basprogram EMI (Elevhälsans medicinska insats)

Johanna Dahlström
Skolläkare
Kontaktas via skolsköterska Monika Lidberse
Skolpyskolog
Kontaktas via skolsköterska Monika Lidberg eller rektor Carolina Sundin