Kontakt

Friskolan Mosaik
Svärdsjögatan 19
791 31 Falun
Besöksadress: Vasagatan 28
Tel 023 – 70 90 70
Fax 023 – 71 13 90
info@friskolanmosaik.se

Rektor Carolina Sundin, 023-709070, 070-2828465
Intendent Johanna Berbres, 023-709070, 073-9836065

Arbetslag F-1Arb.rum: 023-709075 eller 070-8741877
Fritids F-1: 023-709077 eller 070-8741817
Arbetslag 2-3Arb.rum: 023-709076 eller 070-874 18 76
Fritids 2-3: 023-709078 eller 070-874 18 27
Arbetslag 4-6Arb.rum: 023-709074 eller  070-874 18 72
Fritids Borgen 023-709073
Arbetslag 7-9Arb.rum: 023-709079 eller 070-87418 67