Elevhälsa

Elevhälsan ska verka förebyggande och hälsofrämjande samt vara ett stöd för barn, elever och personal vid vår skola. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa de bästa förutsättningar för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa.

Specialpedagog 
Maria Udell-Ericsson
023-709076
maria.udell@friskolanmosaik.se

Skolsköterska 
Viveca Persarvet
023-709071
viveca.persarvet@friskolanmosaik.se

Skolläkare
Margareta Borgström, kontaktas via skolsköterska Viveca Persarvet.

Kurator 
Nadja Avian
nadja.avian@friskolanmosaik.se

Skolpsykolog
Skolpsykolog kontaktas via rektor Carolina Sundin eller skolsköterska Viveca Persarvet.

Rektor
Carolina Sundin
023-709070, 070-2828465
carolina.sundin@friskolanmosaik.se