Elevhälsa

Elevhälsan ska verka förebyggande och hälsofrämjande samt vara ett stöd för barn, elever och personal vid vår skola. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa de bästa förutsättningar för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa.

Basprogram EMI (Elevhälsans medicinska insats)

Specialpedagog 
Maria Udell-Ericsson
023-709076
maria.udell@friskolanmosaik.se

Skolsköterska 
Monika Lidberg
023-709071
monika.lidberg@friskolanmosaik.se

Skolläkare
Johanna Dahlström, kontaktas via skolsköterska Monika Lidberg.

Kurator 
Marie Rönnerholm
marie.ronnerholm@friskolanmosaik.se

Skolpsykolog
Skolpsykolog kontaktas via rektor Carolina Sundin eller skolsköterska Monika Lidberg.

Rektor
Carolina Sundin
023-709070, 070-2828465
carolina.sundin@friskolanmosaik.se