Arbetslag F-1Arb.rum: 023-709075 eller 070-8741877
Fritids F-1: 023-709077 eller 070-8741817
Nils-Gunnar Belinnils-gunnar.belin@friskolanmosaik.seNils-Gunnar Belin
Sara Malteskogsara.malteskog@friskolanmosaik.seSara Malteskog
Anna Thimon Eklundanna.thimondehlbom@friskolanmosaik.seAnna Thimon Dehlbom
Katrin Olssonkatrin.olsson@friskolanmosaik.seKatrin Olsson
Arbetslag 2-3Arb.rum: 023-709076 eller 070-874 18 76
Fritids 2-3: 023-709078 eller 070-874 18 27
Ingela Gustafssoningela.gustafsson@friskolanmosaik.seIngela Gustafsson
Inger Olssoninger.olsson@friskolanmosaik.seInger Olsson
Zandra Granathzandra.granath@friskolanmosaik.seZandra Granath
Stig Lydebrandtstig.lydebrandt@friskolanmosaik.seStig Lydebrandt
Michael Rossängmichael.rossang@friskolanmosaik.seMichael Rossäng
Mikael Lappalainenmikael.lappalainen@friskolanmosaik.se
Specialpedagog023-709076
Maria Udell-Ericssonmaria.udell@friskolanmosaik.seMaria Udell-Ericsson
SYV023-709070
Kim Tigerstedtkim.tigerstedt@friskolanmosaik.se
Skolsköterska023-709071
Monika Lidberg
(Tjänstledig ht23)
monika.lidberg@friskolanmosaik.seMonika Lidberg
Kurator072-188 66 60
Marie Rönnerholmmarie.ronnerholm@friskolanmosaik.seMarie Rönnerholm