Om oss

Friskolan Mosaik startade 2007 med årskurserna 1-6 samt förskoleklass. Vi hade då 73 elever. Under de närmast kommande åren byggdes skolan ut och år 2010 var vi en fullt utbyggd F-9-skola. Tillströmningen av elever har under åren varit god och vi har idag 220 elever, dvs det antal elever som vår skola är planerad för. Vi har en klass med 22 elever i varje årskurs.

Om man vill börja på vår skola lämnar man in en skriftlig ansökan till skolan. Antagningen sker utifrån ett kösystem där syskonförtur och anmälningsdatum gäller.

Vår skola har starka profilområden där musik och kreativa uttryckssätt har stor plats. Våra elever tränas att musicera och framträda i många olika sammanhang. Vår Julmosaik är mycket uppskattad av föräldrar och elever. Vid detta tillfälle uppträder alla våra elever i en härlig show som avslutas med en luciatablå där alla skolans högstadieelever deltar.

Vårt temaarbete är ett annorlunda sätt att lära. Vi väver ihop ämnena så att eleverna får inhämta kunskaper i ett sammanhang och får förståelse för den komplexitet som finns i vår omvärld. Våra teman omfattar en termin och startar med aktiviteter där skolans personal lägger ner mycket energi på att skapa förväntan hos eleverna. Under temats gång ökar elevernas kunskaper och vid temaperiodens avslutande fest visar de upp de färdigheter och förmågor som de fått under temats gång. Temafesten utformas som ett ”smörgåsbord” då många olika aktiviteter erbjuds. Föräldrarna går runt på vår skola och besöker olika föredrag, föreställningar, musikaler, utställningar mm som deras barn erbjuder.

Vår skola har en kristen värdegrund vilket innebär att vårt fokus ligger på att tillämpa ”Den Gyllene regeln” dvs var mot andra som du själv vill bli behandlad. Vi lägger stor vikt vid att hos elever och personal skapa en förståelse och respekt för varandras olikheter. Vi vill att alla ska känna sig accepterade och uppskattade. Miljön ska vara trygg och ge möjlighet till en arbetsmiljö där goda kunskaper kan utvecklas.

Läs mer om våra profilområden här.

Vi har fina och ändamålsenliga lokaler och en liten men trygg skolgård.  Vi hyr en lokal för vår idrottsundervisning för elever i årskurs 3 och uppåt. Den ligger i Regementsområdet ca 15 -20 minuters promenad från skolan.