Huvudman

Huvudman för Friskolan Mosaik är Friskolan Mosaik i Falun ekonomisk förening. Föreningen har inga andra skolor och ingår inte i någon koncern. Skolan är inte vinstdrivande, dvs all eventuell vinst läggs på verksamheten. Till styrelsen.