Fritidshem

Vänförening

Vi har ca 120 barn inskrivna på fritids. Fritidshemmet är uppdelat på tre avdelningar. En avdelning för F-1, en för 2-3 samt Borgen som är för klasserna 4-6. Vi har gemensam öppning och stängning på vårt nedre plan.

 

Vänföreningen arbetar med att på olika sätt stötta Friskolan Mosaik, dess lärare och elever. Vi vill i samarbete med skolan anordna föreläsningar som t. ex. kan hjälpa oss föräldrar att förstå våra barn bättre, att få information om vilka instanser det finns som kan hjälpa till vid behov mm. Dessutom vill vi även anordna aktiviteter som kan hjälpa oss att samla in pengar till skolans verksamhet. Främst tänker vi på att kunna bidra till klassresor, men även till leksaker och material till barnens lek och lärande.

För att bli medlem i Vänföreningen Mosaik, betalar man in en medlemsavgift per läsår. Rekommendation på lägsta avgift ligger på 100 kr/läsår och elev, men kan givetvis vara ett större belopp. Dessutom kan även vänner, mor- och farföräldrar även bidra och bli medlemmar. Skriv gärna er e-postadress/namn vid inbetalning via Internetbank. Kontonumret är SEB 5406 1022954, swisch 1231209964. Har du inte möjlighet att betala via Internet kan du betala kontant till någon av styrelsens medlemmar.

Har ni idéer som Vänföreningen skulle kunna arbeta med eller har frågor om vänföreningen så får ni gärna återkomma till någon i styrelsen.

Skolans kontaktperson för vänföreningen är Johanna Berbres, johanna.berbres@friskolanmosaik.se

Öppettider

06:30 - 17:30

Kontakt

Johanna Berbres
📞 023-70 90 70
✉️johanna.berbres@friskolanmosaik.se

Avdelning F-1: 70 90 77
Avdelning 2-3: 70 90 78
Avdel. Borgen: 70 90 73

Bilder